De Nieuwe Tijds Coach

Nieuwetijdskinderen

De kinderen van deze tijd zitten anders in hun vel dan mensen uit eerdere generaties. Dit komt door de evolutie van het menselijk bewustzijn. We zijn via het informatieve tijdperk aangekomen in het tijdperk van de intuïtieve mens, het aquariustijdperk.

Anders

Kinderen van deze tijd passe niet altijd in ons maatschappelijk model, terwijl we dit wel van hen verwachten. Zo vallen steeds meer kinderen buiten de boot. Ze komen bij de hulpverlening terecht. De meeste hulpverleners kijken vooral naar de problematiek van het kind. De onderliggende kwaliteiten van het kind en de relatie tussen kind en ouders blijven onderbelicht.

De mens is een spiritueel wezen. Iedereen heeft intuïtieve kwaliteiten. We zijn ons er alleen niet altijd van bewust hoe die tot uiting komen. Maar kinderen van nu laten steeds beter zien hoe intuïtieve mensen leven.

Intuïtieve kinderen

Nieuwetijdskinderen zijn zich bewust van zichzelf en van de bron van het bestaan. Ze ordenen de wereld meer intuïtief dan logisch-analytisch. Hierdoor is het voor hen soms lastig om te voldoen aan de eisen die op school en in de maatschappij worden gesteld.

Passen niet in hokjes

Ze volgen hun eigen ontwikkelingsweg en stellen ons soms voor raadsels, omdat ze niet meer in de bekende hokjes passen. Vaak is er sprake van verschil in ontwikkeling tussen fysieke, sociaal-emotionele, psychische of intuïtieve kwaliteiten.

Sfeergevoelig

Nieuwetijdskinderen zijn zeer gevoelig voor indrukken uit de zichtbare en onzichtbare wereld. Dit uit zich onder meer in het aanvoelen van sferen en energieën van anderen. Hun gedrag vormt vaak een spiegel voor de omgeving.

Zelfsturend, zelfbewust

Voor dingen waar ze van binnenuit voor kiezen kunnen ze zich helemaal geven. Andere dingen gaan langs hen heen. Ze willen vooral in hun eigen, prachtige kwaliteiten gezien worden.
De definitie die nieuwetijdskinderen aan spiritualiteit geven is concreet: jezelf zijn! Dit vragen ze ook van hun ouders: laat zien wie je bent. Meen je werkelijk wat je zegt, of zeg je iets omdat je denkt dat het zo hoort? Is je ‘ja’ echt en komt het vanuit jezelf?

Gedrag

In het gedrag van nieuwetijdskinderen vallen de volgende dingen op:

 • Geen externe motivatie: ze doen niets alleen maar voor het goede cijfer, voor de lieve vrede, uit angst voor straf of omdat het moet. Druk van buitenaf levert verzet op. Ze reageren alleen als hun eigen interesses en kwaliteiten worden aangesproken. Het overige gaat het ene oor in, het andere oor uit.
 • Een houding van ‘je kan me nog meer vertellen’, ze nemen niets voor waar aan, volgen hun eigen wijsheid.
 • Verrassende verbanden zien en daarnaar handelen.
 • Heftige verontwaardiging om onrecht in de wereld (en jegens henzelf).
 • Feilloos doorzien van leugens en bedrog en daar de vinger op leggen.
 • Handelt en spreekt de volwassene authentiek, dan luistert het nieuwetijdskind. Maar wil de volwassene iets omdat anderen dat zo willen, dan wijst het kind de boodschap af.
 • Verrassend wijze uitspraken voor hun leeftijd;
 • Last van harde geluiden, licht en andere prikkels;
 • Gevoelig voor stemmingen van anderen, moeite met groepen;
 • Allergieën en voedselintolerantie;
 • Overgevoeligheidsreacties als eczeem, hoofdpijn en verstoring van de spijsvertering;
 • De omgeving spiegelen, confronteren;
 • Dromerigheid;
 • Woede over vernieling van de natuur, op adem komen in de natuur.

Achter dit gedrag zitten de volgende eigenschappen en behoeften:

 • aangesproken willen worden op eigen interesses en kwaliteiten,
 • leven vanuit eigen wijsheid,
 • de werkelijkheid ervaren als verbonden met alles,
 • sterk rechtvaardigheidsgevoel,
 • doorzien van leugens en bedrog,
 • behoefte aan authenticiteit,
 • hooggevoeligheid,
 • sterk zelfbewustzijn,
 • niet bang om de confrontatie aan te gaan,
 • dromerigheid,
 • sterke binding met de natuur

Problematieken die je bij nieuwetijdskinderen veel tegenkomt:

 • veel huilen als baby,
 • emotionele benadering van de omgeving,
 • druk of juist teruggetrokken gedrag,
 • moeite met de motoriek,
 • dyslexie of dyscalculie,
 • voedselintoleranties,
 • ziektes zoals astma, huidaandoeningen, allergieën.

Behoeften van nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen hebben vooral nodig dat ouders, leerkrachten en hulpverleners hen ondersteunen bij het benoemen en ontwikkelen van hun individuele kwaliteiten. Ze willen herkenning van en erkenning voor wie ze wezenlijk zijn. Kenmerken van een goede relatie tussen volwassenen en deze kinderen zijn acceptatie, ondersteuning en betrokkenheid.

Labels en onjuiste uitgangspunten

Missen nieuwetijdskinderen deze erkenning, dan gaan ze aan zichzelf twijfelen. Veel van deze onbegrepen kinderen tonen verschijnselen van leer- en gedragsproblematieken. Deze zogenaamd ontspoorde kinderen krijgen in de hulpverlening nogal eens een label opgeplakt dat niet bij hen past, zoals ADHD, PDD-NOS of autisme. Dit komt doordat men bij deze labels uitgaat van onderliggende problematieken en niet van onderliggende kwaliteiten.

Opvoeden wordt coachen

Het is belangrijk dat kinderen hun kwaliteiten in het dagelijks leven in vrijheid kunnen ontwikkelen en integreren. De opvoeder is niet een gebieder en verbieder maar eerder een coach. Dat wil niet zeggen dat kinderen op een spiritueel voetstuk geplaatst moeten worden. Om zich te ontwikkelen hebben ze ook grenzen nodig. Ouders en andere opvoeders moeten leren onderscheid te maken in gedrag dat voortkomt uit innerlijke wijsheid en gedrag om de opvoeder tot duidelijkheid of aanwezigheid uit te dagen. Deze kinderen vragen echtheid van de volwassene. Om daar als volwassene aan te voldoen, moet je inzicht in jezelf hebben.

Volwassenen van straks

Kinderen die hun eigen kwaliteiten en hun eigen innerlijk kompas in het hier en nu leren ontwikkelen, groeien uit tot jongeren en volwassenen die zichzelf hebben leren kennen. Ze staan in het leven vanuit een verbondenheid met de wereld om hen heen en zullen oog hebben voor de ander.

Bronnen: ik maak dankbaar gebruik van de inzichten van Carla Muijsert.