De Nieuwe Tijds Coach

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning

Ik bied individuele begeleiding aan voor ouders van kinderen van 0 tot 18. Deze individuele begeleiding bied ik aan vanuit een visie, dat een kind en zijn ouders van elkaar leren. Het is geen eenrichtingsverkeer. Kinderen houden door hun gedrag de ouder een spiegel voor en laten hen zien wat er in de ouder onbewust aanwezig is. Als je als ouder hiernaar durft te kijken en zelf durft te veranderen, kunnen jullie samen grote stappen zetten.

Ondersteunen van ouders

Bij het ondersteunen van ouders gebruik ik de praktische kennis die ik in de afgelopen 25 jaar heb opgedaan. Soms gaat het om eenvoudige dingen die ouders heel gemakkelijk anders kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld:

  • Hoe stel je grenzen?
  • Hoe ga je om met je hoog-sensitief kind?
  • Hoe ga je om met je eigen emoties en die van je kind?
  • Je kind wordt gepest op school. Wat kun je als ouder hierin betekenen?
  • Help, mijn kind wil niet naar school …..

Bij coaching van volwassenen maak ik onder andere gebruik van NLP.

praktijk nieuwetijdscoach

Begeleiding van kinderen

Ook heb ik veel ervaring met het praktisch begeleiden van kinderen. Ik kan kinderen stimuleren in hun algehele ontwikkeling, met zowel aandacht voor de cognitieve als de emotionele kant. De laatste jaren heb ik mij toegelegd op het trainen van sociale vaardigheden en weerbaarheid bij kinderen.

Via een speelse methode leren kinderen weerbaarder te zijn en voor zichzelf op te komen. Bij die methode maak ik gebruik van verhalen, visualisatie, kindermeditatie, tekenen, rollenspelen en lichaamswerk.

De juiste begeleiding

Tijdens het intakegesprek met de ouder(s) kijk ik naar de hulpvraag en maak ik een inschatting welke hulp of hoeveel consulten nodig zijn. Deze hulp kan bestaan uit coaching, een intakegesprek via de methodiek PresentChild en een teruggeefgesprek en follow up. We kunnen in overleg ook kiezen voor een combinatie van onderstaande: