De Nieuwe Tijds Coach

Janet Veen

Janet Veen DeNieuweTijdsCoach

Janet Veen

Ik ben pedagoge, ouder-kindcoach, gecertificeerd kindertolk en healer/reader en moeder van twee volwassen kinderen.

Opleiding

Ik heb Jeugdwelzijnswerk en Hoger Kader Pedagogiek gestudeerd. Daarnaast heb ik de vierjarige opleiding tot reader/healer gevolgd en een opleiding tot kindertolk.
Van 1985 ben ik werkzaam in de jeugdhulpverlening.  Daar werkte  ik vooral met jonge kinderen die belemmerd werden in hun ontwikkeling. De laatste jaren gaf ik sociale vaardigheidstrainingen en op dit moment werk ik als pedagogisch coach op basisscholen.

Uitgangspunten praktijk

In mijn praktijk De Nieuwetijdscoach ga ik uit van de kracht van het kind. Niet de problemen zijn het uitgangspunt, maar de mogelijkheden. Ik ben een eigen praktijk gestart omdat ik vanuit mijn holistische zienswijze wil werken en gemerkt heb  hoezeer de energetische reiniging van de aura bijdraagt tot verminderen van problemen.   Ik zie kinderen niet als afwijkend of problematisch, maar als mooie mensen die ons veel kunnen voorleven en leren. Mijn wens is dat kinderen zichzelf kunnen zijn.
Lees meer over nieuwetijdskinderen.

Ik begeleid ouders en kinderen vanuit de visie dat zij van elkaar kunnen leren. Het is geen eenrichtingsverkeer. Kinderen houden door hun gedrag, ontwikkeling, spel of klachten hun ouders een spiegel voor. Als kindertolk vertaal ik het gedrag of de klachten van het kind, zodat je als ouder de onderliggende boodschap begrijpt en ermee aan de slag kunt. Daar profiteren jij en je kind allebei van.
Lees meer over deze methode 

 

Mijn praktijkruimte

Ik heb met zorg een praktijkruimte ingericht in mijn eigen huis. De kamer is licht en helder, er hangt een fijne energie waarin mijn cliënten de ruimte krijgen. Balans in huis is naar mijn mening de basis voor balans in jezelf!