De Nieuwe Tijds Coach

Hoog sensitieve kinderen

Veel kinderen van nu zijn steeds gevoeliger voor allerlei prikkels. Hun reactie hierop leidt vaak tot een etiket dat op hen geplakt wordt. Hoeveel kinderen krijgen niet een stempel ‘ad(h)d’,’pdd-nos’ of ‘hsp’? Mijn ervaring is dat dit komt omdat er onvoldoende rekening gehouden wordt met het bewustzijn en de intuïtie van deze kinderen en vallen deze etiketten veelal onder de noemer Hoog sensitief ( in verschillende vormen en uitingen) Elaine Aron heeft in de jaren 90 d.m.v. onderzoek aangetoond dat 20% van de wereld bevolking hoog sensitief is. Twintig jaar later lijkt dit enorm toegenomen.

Hoog sensitieve kinderen hebben een gevoeliger zenuwstelsel waardoor zij externe en interne prikkels grondiger verwerken, ze zijn gevoeliger voor pijn, emoties, geluiden, geuren, visuele en tactiele prikkels en hebben in het algemeen meer behoefte aan rust en verwerkingstijd. Het is geen stoornis, het vergt echter wel inzicht hoe hier mee te leren omgaan. Helemaal in onze drukke overprikkelde maatschappij. Hoog-gevoeligheid vind ik een mooie karaktereigenschap!!

 

Hoog-sensitieve kinderen ervaren de werkelijkheid als een groot organisch geheel waarin alles met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is. De grootste uitdaging voor hen ligt in het zich willen aanpassen aan de omgeving die niet bij hen past. D.m.v. hun gedrag spiegelen ze de volwassenen vaak wat er aan de hand is.

De essentie van hsp is een binnen-buitenconflict. Denk aan de emoties van anderen oppakken, problemen op het gebied van intimiteit of op het gebied van grenzen aangeven. Lichaamsbewustzijn en zelfkennis zijn onontbeerlijk voor een hoog gevoelig kind om zich gezond te kunnen ontwikkelen.

 

Wat betekent dit voor de opvoeding/begeleiding?

Naast wat ieder ander kind nodig heeft: liefde, bevestiging, aanmoediging, veiligheid, vraagt dit van de ouder om een bewuste verbinding met het kind en met zichzelf.

Daarnaast bied structuur: grenzen aangeven en stellen, juist nu ze zo verbonden zijn met alles om zich heen.

Vraag als ouder in het onderwijs/kinderopvang begrip: dagje extra thuis in de week, rustplekje op school, tijd voor overgangen. Ga staan voor je gevoelig kind!

Ondersteun kinderen in het maken van contact. Behandel ze met respect en probeer op de eigenwijsheid van het kind te vertrouwen als het gaat om voeding, kleding, of bijvoorbeeld ergens wel of niet naar toe willen. Hoog sensitieve kinderen kunnen dit heel goed aangeven.

Besef van hun lichaam is voor hoog sensitieve kinderen erg belangrijk: ik en de ander! Leer ze grondingsoefeningen, ademhalingsoefeningen en energetisch zich te beschermen en bij zichzelf te komen en te blijven.