De Nieuwe Tijds Coach

Positief Ouderschap

In mijn werk heb ik veel aan het gedachtegoed van Carla Muijsert-van Blitterswijk. Zij is de oprichter van de stichting Nieuwetijdskinderen. In haar boeken legt ze helder uit wat zij onder nieuwetijdskinderen verstaat. Intuïtiviteit en zelfbewustzijn vallen daarbij het meest op.
Het boek Positief Ouderschap geeft concrete handvatten hoe om te gaan met nieuwetijdskinderen.
Ik heb dit boek als leidraad gebruikt in een oudertraining. De kinderen van deze ouders volgden een sociale vaardigheidstraining, hun ouders kregen zes informatieve en praktische bijeenkomsten.

Uit ‘Positief Ouderschap’ gebruikte ik in deze training vooral het hoofdstuk over individuele kwaliteiten.
De kinderen waren aangemeld omdat zij problemen hadden in de sociale omgang. Soms te verlegen, soms zichzelf overschreeuwend. De ouders waren vaak gericht op deze problemen en hoopten dat die na deze training over waren. Ik ga er vanuit dat alles wat je aandacht geeft groeit. Aandacht voor de problematiek van het kind versterkt die.
In de training liet ik de ouders de aandacht verleggen van de problemen naar de kwaliteiten en de behoefte van hun kind aan ondersteuning om deze kwaltiteiten te benoemen en te ontwikkelen. Ouders moesten uit een lijst met kernkwaliteiten vijf kwaliteiten omcirkelen die ze herkenden in hun kind. Zo ontstond een heel ander gesprek.

Dat is ook de kracht van het boek van Carla Muijsert: als je anders naar de problemen kijkt, blijken het misschien wel juist kwaliteiten te zijn!